Ferretera Isleña - Menorca - Alaior
Fabricació i venda al major d'articles de ferreteria